NCD VERGADERING

28 november

Algemene Vergadering voor Leden 

Op 28 november vindt de Algemene Vergadering voor Leden van de NCD plaats. Alleen toegankelijk voor NCD-leden.

AANMELDEN

Agenda #AVvL

De AVvL begint om 16:00 en is alleen toegankelijk voor leden van de NCD

De agenda van deze AVvL luidt als volgt:  

1. Opening door waarnemend voorzitter van het Bestuur, Jill Dierikx.  

2. Verslag van de AVvL van 28-06-2018.  

3. Verslag van de werkzaamheden van de Ledenraad in 2018/2019, door voorzitter a.i. Peter Duiven. Zoals jullie weten heeft inmiddels een wisseling van de wacht plaatsgevonden binnen de Ledenraad. Gelegenheid dus ook om de nieuwe leden van de Ledenraad voor te stellen.  

4. Jaarverslag 2018 en vooruitblik in vogelvlucht door Mirko Creyghton, waarnemend secretaris/penningmeester NCD. Het Jaarverslag is via het Ledennet te downloaden.  

5. Afscheidsspeech van Ron Steenkuijl als voorzitter. Ron was ruim zes jaar actief als voorzitter voor de NCD en besloot zijn functie neer te leggen per 17 september j.l.  

6. Verkiezing nieuwe voorzitter NCD. Na een intensieve selectie stelt de Benoemingscommissie, met de unanieme steun van Bestuur en Ledenraad, Hetty van Ee voor als kandidaat-voorzitter van de NCD. Haar profiel en de redenen van de Benoemingscommissie om haar voor te dragen zijn vermeld in de bijlage.  

Er is gelegenheid om tegenkandidaten te stellen tot 1 november a.s. Indien daar gebruik van wordt gemaakt krijgen alle kandidaten de gelegenheid zich kort voor te stellen, waarna de verkiezing plaatsvindt.  

7. Maidenspeech van de nieuwe voorzitter.  

8. Rondvraag en sluiting.

AANMELDEN

Waar? #AVvL

Landgoed Zonnestraal Loosdrechtse Bos 17 1213 RH Hilversum